Styrekurs

HVORDAN BLI BEDRE RUSTET I STYREROLLEN?

Styreseminar

Målgruppe
Styremedlemmer i selskaper

Forstå rollen som styremedlem i selskaper!  

Innhold

  • Selskapsformer og juridiske rammer
  • Eier/styre og daglig leder med fokus på;
    • Styrets oppgaver og roller
  •  Styreleders rolle
  • Ansattvalgt styremedlem
  • Corporate governance (God selskapsstyring)
  • Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og evaluering
  • Strategiprosesser i styret
  • Styrets ansvar