INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVINNHERAD NÆRINGSSERVICE  

Kvinnherad Næringsservice ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte for regnskapsåret 2022. 

Møte vert arrangert 30 mai kl.18.00-20.30 
Sted: Hydro Husnes, Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes

Sakliste:

Sak 1.

Godkjenning av innkalling

Sak 2.

Val av referent og to personar til signering av protokoll

Sak 3.

Gjennomgang av årsmelding

Sak 4.

Regnskap for 2022

Sak 5.

Handlingsplan for 2023

Sak 6.

Budsjett 2023

Sak 7.

Val

Styreleiar

2 styremedlemmer

Valkomite

Val av revisor

Etter årsmøtesakene fortset vi med medlemsmøte med tema:

1) Informasjon om samarbeid med Næringshagen Ullensvang.

2) Desentralisert studier i Kvinnherad

3) Ymse

Det blir omvisning på Newton Kvinnherad etter møtet.

NB! Alle dokument er tilgjenglig på www.naeringsservice.no

Påmelding : frode@naeringsservice.no

Vel møtt ! 

Dokumenter:

Med vennleg helsing 
Frode Hetlevik
Mobil: 907 60 787
Næringslos Kvinnherad Næringsservice

frode@naeringsservice.no