Velkommen til
Kvinnheradkonferansen 2023!

27-28 September

Kino og festsalen i kulturhuset på Husnes

 

Tema

SOL - JORD - VATN - VIND - KJERNEKRAFT

FRAMTIDAS ENERGIKJELDER!

 

Om konferansen

Tilgang på energi er allerede ein knapphetsfaktor i Norge og resten av Europa. Nokre område i Vestland har nok, andre ikkje. Det me veit, er at nye energiformer må takast i bruk inn i det grøne skifte.

På Kvinnherad konferansen set me difor fokus på dei energikjeldene me ser er aktuelle no. Før me tek debatten, for eller i mot, må me iallfall ha kunnskap om dei ulike energi kjeldane.

 

https://kvinnheradkonferansen.no/

Samarbeidspartnare

Skjermbilde 2023-05-30 kl. 14.11.39