kvinnheradkonferansen

Tema: Skap deg ein betre arbeidskvardag

På konferansen får du på rekke og rad gode foredragshaldarar som inspirerer og gir deg gode råd korleis arbeidsdagen din kan bli lettare og meir inspirerande. Korleis kan du utvikla deg som leiar?

Korleis kan du som kollega bli ei betre utgåve av deg sjølv og dermed bli betre kollega? Du vil få heilt konkrete idear og mål du kan setja deg for at du kan utvikla deg og bedrifta di. Konferansen er både for eigarar, leiarar og tilsette. Alle vil ha god nytte av denne konferansen. Glede deg for dette blir ein dag spekka med gode idear for arbeidskvardagen din.

 

Tid: Onsdag 21. september 2022.

Program: innsjekk startar kl 0830

Konferanse: startar kl 1000

Stad: Kinosalen og festsalen i kulturhuset på Husnes.

Konferansier: Erik Hanøy

Program/ Tidsplan for dagen:

08:30: Registrering

09:00: Messa opnar

09.55: Musikalsk innslag Lady Albatross

10.00: Opning ved ordførar Hilde Enstad og næringslos Frode Hetlevik

10.05-10.55: Skap deg ein betre arbeidskvardag - Erik Hanøy

 

Pause med mingling og besøk på stands

 

11.15-11.45: Eit næringsliv rusta for framtida - Helene Frihammer NHO direktør Vestlandet  

11.45-12.15: God folkehelse er viktig for ein god arbeidsdag -Hans Inge Myrvold

 

12.15-13.15: LUNSJ med fiskekaker frå Brødrene Hjønnevåg og besøk på stands.

 

13.15-13.25: Lady Albatross set standard for ettermiddagen

13.25-13.55: Leiartrening med Driv -Kristine Brådland Kjellsen AFF

13.55-14.25: Arbeid under press. Korleis jobbe effektiv og bevare overskotet? -Jan Martin Berge Falck

14.25-14.50: Rett person på rett plass -Beate Knudstad Lopez og Silje Finnskog Jensen Randstad Dfind

14.50-15.20: Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Kva inneber det for di bedrift og din arbeidsdag? -Atle Sundøy og Håkon Dalland BDO

 

Pause med mingling og besøk på stands

 

15.50-16.15: Prestèr betre med riktig kosthald - Linda Hetlevik Roede

16.15 -16.40 Sats på ungdommane, slik at dei kan få da te -Kenneth Bruvik

16.40-17.05 Målet er rett framføre deg ! Det er store moglegheiter i ei vanskeleg tid-Næringslos Frode Hetlevik

17.05-17.15 Musikalsk innslag  -Lady Albatross

 

Bar opnar kl 17:15

 

18.00: 10 Retter tapasbuffèt og dessert frå Kulturhuset Husnes. 

 

Kveldens underhaldning med Arne Torget

Kveldens musikkunderhaldning med Døssi

Avslutning kl 22.15 Buss ca kl 22.30

 

Pris for arrangementet : Heildagspakke med kveldarrangement Kr 1795,- Konferansepakke med lunsj og frukt kr 995,-

laedy albatross

Lady Albatross- er en multiinstrumentalist, vokalist, komponist og produsent fra Pasadena, California, USA.

Lady Albatross turnerer internasjonalt, og har bakgrunn fra ulike musikalske sjangre, inkludert, men ikke begrenset til, jazz, rock, blues, klassisk, soul, R&B og housemusikk.

Hennes unike talent gjør at hun aldri slutter å forbløffe og begeistre sitt publikum.

I Norge er hun mest kjent som saxofonist, men i utlandet er hun mest kjent for sitt unike fløytespill.

Den allsidige stemmen hennes spenner fra hard og raspete til lyden fra en sangfugl.

Hilde Enstad

Hilde Enstad

Flytta til Kvinnherad i 1974, 54 år, politisk engasjert siden tenårene i AUF og seinare i Ap. Er inne i min fjerde kommunestyreperiode. Leia Helse- og omsorgsutvalet i peroiden 2011-2015.  Ordførar frå 28 november 2021. Mor til tre, bestemor til to. Utdanna sykepleier i 1992, med ett-årig videreutdanning i Helse- og sosialadministrasjon. Driver Vaage Gartneri, (agurkproduksjon med lys) sammen med ektefelle siden 1996, utvida drifta frå 1000 m2 til 3000m2 i dag.

Bilete: Haavard Sætrevik, Grenda

Bilde-Frode

Frode Hetlevik

Startet egen næring bare 22 år gammel i 1986, og bygget opp Blomsterdekor A/S fra 3 til 100 ansatte. Gründeren har også bygget opp messeselskapet Din Messe A/S i 5 byer,  etter at Blomsterdekor A/S ble solgt i 2015. Nå er han Næringslos hos Kvinnherad Næringsservice. Vår egen medlemsstyrte organisasjon med hovedfokus på næringsutvikling og rådgjevning til våre medlemmar.

 

erik hanøy

Erik Hanøy–er ein underhaldande og engasjerande foredragshaldar med mykje erfaring frå scener over heile Noreg. Han har 25 års erfaring frå media som programleiar for Radio 1 og NRK Hordaland.

Erik var fast skribent for Bergens Tidende i 2015-16, og underhaldne lesarane med det unike perspektivet sitt på livet. I Noreg kommenterer han òg fotball for Eurosport Norge.

Dei to siste åra har Erik vorte ein etterspurd foredragshaldar og konferansier med oppdrag landet over. Døme på oppdragsgivarar er Equinor, Helse Bergen, Sparebanken Vest, NAV og fleire fagforeiningar.

Erik er både engasjerande og inspirerande som foredragshaldar. Han utfordrar ofte publikum på konkrete handlingar og val dei sjølv kan og bør ta for å skapa ein betre arbeidsdag. Han blir òg brukt mykje som konferansier og taler på konferansar og idrettsarrangement.

I Bergen er Erik kjent for sterkt engasjement og munnrapp stil.

 

Linda hetlevik

Linda Hetlevik-Lang erfaring som kursleder, gruppetrener og inspirator.

Linda har jobbet som treningsinstruktør i sal og på sykkel, først i SATS fra 1999- til SPENST Nesttun fra 2013 frem til i dag.
I tillegg har hun hatt timer og foredrag på ulike events og treningscamper i inn- og utland i flere år.

Treningsglede, motivasjon og mestring for den enkelte deltaker gjenspeiler energien på timene hennes, til inspirasjon om du har trent lite eller mye fra før! Linda har også jobbet med kostholdsveiledning og livsstilsendring i mer enn 30 år, og har de seneste årene tatt utdannelse innenfor mental trening og er mastercoach innenfor NLP. Til daglig jobber hun som regionssjef avd. Vest for Roede i Bergen, hvor hun også holder kurs i livsstilendring og har gruppetrening på Spenst Nesttun. Linda brenner for å se den enkelte, skape treningslyst og glede, slik at hver og en går hjem fra trening med overskudd, mestringsfølelse og glede over å bruke kroppen.
Hun ønsker å bidra til inspirasjon for det gode liv i balanse med matglede og aktivitet i møte med andre mennesker.

Hos Expa Travel er Linda freelancer som instruktør og reiseleder på våre aktivitetsturer.

Kristine kjellsen

Kristine Brådland Kjellsen - er Psykolog, Spesialist i organisasjonspsykologi, Seniorkonsulent AFF og teamleder for Driv. Hun har sitt hovedfokus på lederutvikling, innovasjon og organisasjonsutvikling, samt kriseledelse. Kristine er målorientert og setter fart på prosessene ved å ta i bruk agile/smidige tankesett og teknikker, som scrum, Google Design sprint og Design thinking

jan martin berge

Jan-Martin Berge - er motiverande og inspirerer med sine foredrag om arbeidsglede, psykisk helse, stressmestring og motivasjon. Han er spesialist i klinisk psykologi, arbeidspsykologi og kognitiv terapi, med utdanning frå Universitetet i Bergen og hovedpraksis fra San Francisco. «PsykologBerge» har lang erfaring med psykoterapi, undervisning, ledelsesutvikling og veiledning. Til daglig har Jan-Martin ansvaret for psykologtjenestene hos Aker Care. Han har lenge interessert seg spesielt for arbeidslivet, menneskene i organisasjoner og korleis godt samarbeid skapes. Jan-Martin vart kåra til «Årets Taler» på Talerlisten i 2019 og nominert til samme tittel i både 2020 og 2021.

hans inge myrvold

Hans Inge Myrvold – har  tidlegare vore ordførar og varaordførar i Kvinnherad. Han representerer Senterpartiet, og er i dag på Stortinget der han sit i Helse- og omorgskomiteen.
Myrvold har bakgrunn som privat næringsdrivande, og har tidlegare vore dagleg leiar av familieføretaket Fjord’n Blomster og Myrvold gartneri, før han etablerte seg innan IT-bransjen, der han leverte løysingar for SMB-bedrifter, innan betalingsteknologi.

kenneth bruvik

Kenneth Bruvik – Kenneth er initiativtager til TAM (Trygghet Ansvar og Mestring) En alternativ skolearena for elever med behov for tilrettelagt undervisning. Hovedfokus er havrommet, miljøvern, naturopplevelser, psykisk helse og mellommenneskelige relasjoner. En psykososial mestringsarena. Holder jevnlig foredrag for ulike aktører om tema villaks, natur og plastforurensing. Nasjonalt og internasjonalt.
Har holdt motivasjonssamlinger med det norske svømmelandslaget, det norske håndballandslaget (herrer) og eliteserielaget til SK Brann. Han er også programleder på TV i ulike naturdokumentarer. Han er også Leder i Sotra og Øygarden jeger- og fiskerforening, samt flere år med styreverv i samme forening. Han er også vært leder paintballklubb og håndballtrener.

Atle Sundøy - Bilde

Atle Sundøy – Atle Sundøy er partnar i BDO og leier konsulentverksemda i Bergen. Han er utdanna sivilingeniør, har lang leiar- og rådgivingserfaring. Sundøy har utvikla frå omstillingsprosjekt i offentleg og privat verksemd og har inngåande kompetanse innan leiing og gjennomføring av prosjekt, endringsleiing, arbeidsprosessar og Supply Chain Management. Han tidlegare jobba som både logistikkdirektør og kontraktansvarlig i Norske Skog og Norske Shell AS

dalland

Håkon Dalland – jobbar som Senior Associate i BDO Bergen og er utdanna med ei mastergrad i psykologi frå Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU). Håkon har fleire års erfaring med rekruttering av toppleiarar og spesialistar innan spesiell eigedom, IT og offentleg sektor. I dag jobbar han primært med bærekraftig utvikling og organisasjonsutvikling. Han har god erfaring med den sosiale dimensjonen i bærekraft med hensyn til både åpenhetsloven og aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Dfind foredrag

Silje Finnskog Jensen – er leder for Dfind sin avdeling i Stavanger, og har 15 års erfaring fra konsulentbransjen innen rekruttering, primært lederrekruttering, samt rådgivning innen kompetanse- og næringsutvikling. Hennes sterke side er å jobbe strukturert for å forstå fremtidige behov teknisk og finansielt, og iverksette muligheter for å
oppnå vekst for kunder og samarbeidspartnere.

Dfind

Beathe Knudstad-Lopez – Hun har studert hotelledelse i Sveits og har hatt ulike lederstillinger både i nasjonalt og internasjonalt  næringsliv. Hun har lang og bred ledererfaring som gir kompetanse innenfor; HR, økonomi, ledelse,
endringsledelse, salg og markedsføring på de ulike nivåer.

Helene Frihammer

Helene Frihammer –Næringslivet i vest står på mange måtar i den perfekte storm. Korleis kan vi navigere i etterdønningar av ein pandemi, aukande råvare-og energipriser, kritisk kompetansemangel og den største omstillinga i etterkrigstid i lys av klimaendringane? Saman må vi handtere utfordringane og freiste utnytte moglegheitene.

arne torget

Arne Torget - er en allsidig underholder som tar på seg oppdrag som konferansier, toastmaster og underholder.  Har sin styrke i egenproduserte dikt som han lager spesielt for anledningen, eller har sin egen forestilling med dikt og historier fra hans lange liv som forteller og skribent.

Arne har de siste år hatt oppdrag som Stuntpoet på konferanser for blant annet Bergen Næringsråd, Stord Næringsråd, NHO, Norsk Industri, SIU, Vestland Fylkeskommune, Alrek Helseklynge, E-helse Vestland, Maritime Cleantech, Sportsklubben Brann og mange andre.

Arne bruker sin frodige dialekt på en feiende flott og underholdende måte, og tar på seg oppdrag for private og bedrifter, store som små på forespørsel.

Rider døssi _ duosett

Ingrid Døssland –er en bergensbasert produsent og singer-songwriter. Med melankolske tekster og særegen stemme, skaper døssi et stemningsfullt univers toppet av flytende gitar, drømmende synther og fløyelsmyke vokalarrangement.