Samarbeidspartner mellomstor pakke

● Firmalogo på KNS si heimeside.

● Firmanamn nederst på alle nyhendepostar.

● Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Samarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Samarbeidspartnar med KNS er kr. 20.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.