Rosenform AS

Vi er så glade for å presentera bedrifta med det flotte namnet Rosenform A/S. Dei har adresse Vangsvn 1 Rosendal.
Gunn er driver og eig av denne flotte butikken !

Les meir >>

M J Renholdsservice AS

Endå eit nytt medlem i KNS !
KNS aukar kraftig i medlemstal, og det er ei glede å presentera M J Renholdsservice AS velkommen som medlem.

Les meir >>

Eit hav av tilskotsordningar

BDO

Eit hav av tilskotsordningar – Realiser prosjektet ditt! Frukost seminar hos Kvinnherad Næringsservice med lunch kl 12.00
Onsdag 10.03.2021. Kl.0900 – 12.00 Pris Kr 500,- pr. person inkl lunch
STED : KNS, Stabburshaugen 5. 5460 Husnes.

Les meir >>

Fjordmetroen

Klar for eit gløtt inn i ei mogleg framtid med spanande og effektive kollektivløysingar?

Les meir >>

Presentasjon av Næringslos

Utdrag frå Grenda : – Å gå ut og jakta ein næringslos i staden for ein dagleg leiar, trur eg var ein glimrande idé. Det å vera næringslos inneber så mykje meir enn dagleg leiar. Han skal finna retninga for næringslivet, og med Frode Hetlevik så trur eg at vi har funne personen som kan…

Les meir >>

Vil di bedrift vera med i Kvinnherad Næringsservice?

Kvinnherad Næringsservice (KNS) skal vera ein frittståande næringslivsorganisasjon for bedrifter, næringsgrupper, skular, offentlege institusjonar og nyetablerarar, i nært samarbeide med Kvinnherad kommune. Organisasjonen skal bidra til å sikra og auka verdiskapninga hjå medlemmene.

Les meir >>