Norconsult

Då er det ei glede å presentera Norconsult avd. Hardanger som medlem i Kvinnherad Næringsservice.
Norconsult skal bidra med kunnskap slik at vi får eit meir verdifullt samfunn. Få ting har større effekt på miljøet rundt oss enn det vi menneske byggar. Moglegheita vår til å påverka næringar til ei meir berekraftig utvikling ligg i dei råda vi gir, skriv dei så riktig på heimesida si.
Velkommen som medlem hos oss 🙂
norconsult