newton kvinnherad

Velkommen som sponsor av Newton-Kvinnherad

Ved å vera sponsor av Newton-Kvinnherad er ditt firma med på å utvikla Newton-lærarar og ressursar. Konseptet er utvikla for at barn og unge, i skule og barnehage, skal få best og størst mogleg læringsutbytte i tråd med læreplanen.
Målet er å etablera Newton-rom slik at fleire barn og unge får Newton-undervisning som ein del av sin skule-kvardag. Konseptet har stor spreiing også internasjonalt.

Med Newton-rom i Kvinnherad kommune bidrar ditt firma til at:

• skulane kan dela på dei gode realfagslærarane
• skulane kan dela på relevant og spennande utstyr
• Newton-Kvinnherad kan bidra til at lokalt næringsliv kan blomstra
• Kvinnherad Kommunen kan realisera korte og langsiktige planar

Våre sponsorar blir marknadsført via Newton-Kvinnherad sin nettstad, samt på Facebook- og Instagramsider.

Du vel sjølv kor mykje ditt firma vil sponsa med.
Du kan velje mellom fem ulike sponsorpakkar.

Sponsorer Newton-Kvinnherad

Dersom du ønsker å bli sponsor kontaktar du:

Kvinnherad Næringsservice

Stabburshaugen 5
5460 Husnes
Frode Hetlevik
Næringslos Kvinnherad næringsservice Mobil: 907 60 787
E-post: frode@naeringsservice.no

kvinnherad næringsservice