Kvinnherad Næringsservice har ein enkel visjon ved gjennomføring av prosjekta;

WIN!

win
WIN-prosjektet

Historien bak dette, er frå då Kjell Tore Solvang rodde frå svenskegrensa i sør til russergrensa i nord. Kvart minutt av reisa måtte han ha fokus på WIN for å kunne overleve.

Kvinnherad Næringsservice har i prioritert rekkefølge :

  1. Kvinnherad Næringsservice

Som næringslos i Kvinnherad Næringsservice (Heretter kalt KNS) er det min oppgave å gjøre seg så interessant at man virkelig går glipp av noe dersom man ikke er medlem i KNS. KNS kal utvikle næringslivet i regionen og bistå Næringslivet med mål om å skape arbeidsplasser i kommunen. Gjennom de prosjekter og arrangement vi driver frem skal dette bidra til at bedriftenes levevilkår øker og utvikler deg. Vi skal være en naturlig støttespiller for næringslivet i kommunen.

  1. Samferdsel  

Samfersel er avgjørende for et bærekraftig samfunn. Uten gode løsninger for hurtig transport for befolkningen med mål om å nå viktige knutepunkt i og utenfor regionen, vil regionen stoppe sin utvikling. Vi ønsker derfor i Win prosjektet en hurtig tilkomst både til og fra Os på sjø. Da kan ungdommene komme hjem til kommune fra sine studie plasser i regionen. Vi kan få påfylling og økt kompetanse til våre bedrifter. Og samtidig kan man pendle Bergen Kvinnherad på 1,5 timer. Vi kan i tillegg til dette nå Oslo Gardemoen på 2,5 timer. Noe som i dag normalt tar en arbeidsdag å få til.

  1. Ungdommen

Vi må ta ungdommen på alvor ! Ungdommen må få tilhørighet i Regionen og føle seg hjemme og ivaretatt. KNS skal arbeide for ungdommene gjennom Studiesenter for å ta vare på og skape gode studieplassser, møteplasser for våre kjøre unge Kvinnheringer. Vi skal også arbeide for treffsteder i kommunen hvor ungdommen kan ha det kjekt sammen og ønske å komme hjem til hver helg.