Innkalling til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice.
Møtet vert arrangert 26.mai 2021, Kl.18.00-20.00 i Konsertsalen på Husnes

Sakliste:

Sak 1.
Godkjenning av innkalling

Sak 2.
Val av referent og to personar til signering av protokoll

Sak 3.
Gjennomgang av årsmelding

Sak 4.
Regnskap

Sak 5.
Val av: Styreleiar
Styremedlem,
Valkomitè for 1 år, 3 medlemmar

Etter årsmøtesakene fortset vi med medlemsmøte der vi mellom anna ser på aktiviteten så langt i år og planlagt arrangement for 2021.
Velkommen!