Eit hav av tilskotsordningar

BDO

-Realiser prosjektet ditt!

Eit hav av tilskotsordningar - Realiser prosjektet ditt!

Frukost seminar hos Kvinnherad Næringsservice med lunch kl 12.00
Onsdag 10.03.2021. Kl.0900 - 12.00  Pris Kr 500,- pr. person inkl lunch
STED : KNS, Stabburshaugen 5. 5460 Husnes.

I ein vanskeleg marknadssituasjon som blir prega av nedskjæringer, permisjonar og konkursar så finst det òg moglegheiter. Staten og kommunane løyver kvart år betydelege summar til tilskotsordningar slik at verksemder kan realisera utviklingsprosjekt som bidrar til både lønnsemd og auka innovasjon.
Det er faktisk så mange tilskotsmoglegheiter at det er vanskeleg å halda oversikt og ikkje minst korleis skal verksemda di gå fram for å levera ein søknad?
BDO kjenner verkemiddelapparatet og ønsker å dela den beste praksisen sin for å lykkast med å oppnå middel til prosjektet ditt.