Bli medlem

Hovedsamarbeidspartnar stor

 

 

● Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

● Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes.

● Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

● Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement. Tekst:

Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

● Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år. Presentasjon på 1 møte pr år.

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- i året.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.

Samarbeidspartnar mellomstor pakke

 

 

● Firmalogo på KNS si heimeside.

● Firmanamn nederst på alle nyhendepostar.

● Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Samarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Samarbeidspartnar med KNS er kr. 20.000,- i året.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.

Samarbeidspartnar

 

 

 

Kvinnherad Næringsservice standard pakkar KR 1750,- Kr 200,- pr tilsett. Pr år.

●Firmalogo på hjemmeside med en enkel presentasjon.